توزیع پوستر
تخفیف ویژه پیشتاز طب
تخفیف ویژه برای ابزار دقیق
تخفیف ویژه محصولات انیسان
[digitalworld_iconbox style=”default” title=”ضمانت اصالت و بهترین قیمت” text_content=”PTSMED اصل بودن کالا را تضمین و با بهترین قیمت ارائه می دهد” iconbox_custom_id=”digitalworld_custom_css_1869867129″ icon_fontawesome=”fa fa-thumbs-up” css=”.vc_custom_1529230425645{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #b2b2b2 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #b2b2b2 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #b2b2b2 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #b2b2b2 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” link=”#”]
[digitalworld_iconbox style=”default” title=”پشتیبانی خرید” text_content=”تیم پشتیبانی ما از لحظه خرید تا دریافت محصول همراه و پاسخگوی شما” iconbox_custom_id=”digitalworld_custom_css_880178220″ icon_fontawesome=”fa fa-users” css=”.vc_custom_1529230531435{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #b2b2b2 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #b2b2b2 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #b2b2b2 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #b2b2b2 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” link=”#”]
[digitalworld_iconbox style=”default” title=”پرداخت امن” text_content=”پرداخت مطمئن با درگاه بانک ملی ایران” iconbox_custom_id=”digitalworld_custom_css_1523515333″ icon_fontawesome=”fa fa-usd” css=”.vc_custom_1545641028236{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #b2b2b2 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #b2b2b2 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #b2b2b2 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #b2b2b2 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” link=”#”]
[digitalworld_iconbox style=”default” title=”ارسال رایگان” text_content=”ارسال رایگان به تمام شهرها برای سفارش های بالای ۵۰۰ هزار تومان” iconbox_custom_id=”digitalworld_custom_css_1695714644″ icon_fontawesome=”fa fa-truck” css=”.vc_custom_1529230493906{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #b2b2b2 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #b2b2b2 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #b2b2b2 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #b2b2b2 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” link=”#”]
[digitalworld_tabs style=”default” tab_animate=”fadeInUp” ajax_check=”1″ css=”.vc_custom_1529229357380{margin-top: 0px !important;}” tabs_custom_id=”digitalworld_custom_css_1978910083″]
[digitalworld_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ product_image_size=”250×250″ per_page=”6″ owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_navigation_position_top=”-56″ owl_loop=”true” owl_margin=”30″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_1688312530″]
[digitalworld_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ product_image_size=”250×250″ target=”best-selling” per_page=”6″ owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_navigation_position_top=”-56″ owl_loop=”true” owl_margin=”30″ owl_md_items=”4″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_1981921549″]
[digitalworld_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ product_image_size=”250×250″ target=”on_sale” per_page=”6″ owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_navigation_position_top=”-56″ owl_loop=”true” owl_margin=”30″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_1657617164″]
[/digitalworld_tabs]

پیشنهاد شگفت انگیز

[digitalworld_products product_style=”6″ product_image_size=”150×150″ target=”on_sale” orderby=”rand” per_page=”6″ boostrap_rows_space=”rows-space-30″ boostrap_lg_items=”6″ boostrap_md_items=”6″ boostrap_sm_items=”12″ boostrap_xs_items=”12″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_184488101″ el_class=”product-inner-gard”]

پیشنهاد ویژه تجهیزات آزمایشگاهی پژوهان طب برای شما

[digitalworld_title title=”کیت های آزمایشگاهی” title_custom_id=”digitalworld_custom_css_254100706″ css=”.vc_custom_1529011284848{margin-top: 35px !important;}”][digitalworld_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ product_image_size=”190×190″ taxonomy=”laboratory-kits” target=”top-rated” orderby=”rand” per_page=”6″ owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_navigation_position_top=”-56″ owl_loop=”true” owl_margin=”30″ owl_lg_items=”5″ owl_md_items=”4″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_421788458″ css=”.vc_custom_1538299368948{margin-top: 20px !important;}”][digitalworld_title title=”ابزار دقیق” title_custom_id=”digitalworld_custom_css_922595107″ css=”.vc_custom_1529011398833{margin-top: 35px !important;}”][digitalworld_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ product_image_size=”190×190″ taxonomy=”instrumentation” target=”product-category” orderby=”rand” per_page=”6″ owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_navigation_position_top=”-56″ owl_loop=”true” owl_margin=”30″ owl_lg_items=”5″ owl_md_items=”4″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_1472089915″ css=”.vc_custom_1538299398049{margin-top: 20px !important;}”][digitalworld_title title=”تجهیزات آزمایشگاهی” title_custom_id=”digitalworld_custom_css_887180790″ css=”.vc_custom_1530288405744{margin-top: 35px !important;}”][digitalworld_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ product_image_size=”190×190″ taxonomy=”devices” target=”product-category” orderby=”rand” per_page=”6″ owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_navigation_position_top=”-56″ owl_loop=”true” owl_margin=”30″ owl_lg_items=”5″ owl_md_items=”4″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_1983587390″ css=”.vc_custom_1538299409312{margin-top: 20px !important;}”][digitalworld_title title=”لوازم مصرفی آزمایشگاهی” title_custom_id=”digitalworld_custom_css_21477398″ css=”.vc_custom_1530729586205{margin-top: 35px !important;}”][digitalworld_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ product_image_size=”190×190″ taxonomy=”laboratory-consumables” target=”product-category” orderby=”rand” per_page=”6″ owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_navigation_position_top=”-56″ owl_loop=”true” owl_margin=”30″ owl_lg_items=”5″ owl_md_items=”4″ products_custom_id=”digitalworld_custom_css_1104944054″ css=”.vc_custom_1538299418394{margin-top: 20px !important;}”][digitalworld_title title=”لوگو محصولات” title_custom_id=”digitalworld_custom_css_1712460090″ css=”.vc_custom_1529011473266{margin-top: 35px !important;}”][digitalworld_slider style=”default” autoplay=”true” navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-left” owl_navigation_position_top=”-56″ loop=”true” slidespeed=”200″ margin=”30″ lg_items=”5″ md_items=”4″ sm_items=”4″ xs_items=”3″ ts_items=”2″ el_class=”” slider_custom_id=”digitalworld_custom_css_1180311660″ css=”.vc_custom_1534535580672{margin-top: 20px !important;}”]

Sigma Aldrich

Pishtaz Teb

Pars Azmon

MonoBind

Merck

IBL

Enison

[/digitalworld_slider]
[digitalworld_title title=”دسته بندی های برتر” css=”.vc_custom_1530208405755{margin-bottom: 20px !important;}” title_custom_id=”digitalworld_custom_css_1907466689″]
[digitalworld_categories style=”default” taxonomy=”devices” bg_cat=”482″ categories_custom_id=”digitalworld_custom_css_2128068730″ css=”.vc_custom_1530206885794{margin-bottom: 30px !important;}” limit=”3″]
[digitalworld_categories style=”default” taxonomy=”chemicals” bg_cat=”491″ categories_custom_id=”digitalworld_custom_css_1056057186″ css=”.vc_custom_1530208344775{margin-bottom: 30px !important;}” limit=”3″]
[digitalworld_categories style=”default” taxonomy=”medical-equipment” bg_cat=”650″ limit=”3″ categories_custom_id=”digitalworld_custom_css_1038494050″]
[digitalworld_categories style=”default” taxonomy=”instrumentation” bg_cat=”486″ categories_custom_id=”digitalworld_custom_css_154510722″ css=”.vc_custom_1530207581952{margin-bottom: 30px !important;}” limit=”3″]
[digitalworld_categories style=”default” taxonomy=”pathology” bg_cat=”490″ categories_custom_id=”digitalworld_custom_css_134946895″ css=”.vc_custom_1530208103897{margin-bottom: 30px !important;}” limit=”3″]
[digitalworld_categories style=”default” taxonomy=”glassware” bg_cat=”649″ limit=”3″ categories_custom_id=”digitalworld_custom_css_255417415″]
[digitalworld_categories style=”default” taxonomy=”laboratory-kits” categories_custom_id=”digitalworld_custom_css_953958368″ css=”.vc_custom_1530207125207{margin-bottom: 30px !important;}” limit=”3″ bg_cat=”484″]
[digitalworld_categories style=”default” taxonomy=”midwifery-consumables” bg_cat=”488″ categories_custom_id=”digitalworld_custom_css_1907744133″ css=”.vc_custom_1530207745327{margin-bottom: 30px !important;}” limit=”3″]
[digitalworld_categories style=”default” taxonomy=”laboratory-consumables” categories_custom_id=”digitalworld_custom_css_1037968294″ bg_cat=”648″ css=”.vc_custom_1530965281388{margin-bottom: 30px !important;}” limit=”3″]